Aero Blog Letecká škola Vyhlídkové lety Pronájem letadel O Aeroklubu Kontakt
cz en

Výcvik obchodního pilota letounů CPL(A)

Výcvik je přípravou na budoucí kariéru profesionálního pilota. Licence pilota opravňuje vykonávat roli velitele a poskytovat lety za úplatu. Kvalifikace umožní létat na jednopilotních letounech nasazených na obchodních letech a působit jako první důstojník v rámci obchodních letů na vícepilotních letounech. Tento výcvik je nedílnou součástí výcviku dopravního pilota.

Chcete se přihlásit do výcviku obchodního pilota letounů? Kontaktujte nás

Průběh kurzu

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Každá z nich je zakončená zkouškou dovednosti.

Teoretická výuka

Tento výcvik má předpisem stanovenou teoretickou pozemní výuku v minimálním rozsahu 240 hod. Tato výuka může být případně součástí teorie ATPL.

Teoretická výuka je zakončena udělením certifikátu, se kterým je nutné vykonat zkoušky na Úřadě pro civilní letectví v Praze–Ruzyni. Žák musí mít splněna všechna teoretická přezkoušení před provedením závěrečné letové zkoušky dovednosti s pověřeným examinátorem.

Praktická výuka

Předpis stanovuje minimální rozsah letového výcviku takto:

  • 25 hodin celkem (z toho minimálně 5 hod na komplexním letounu)
  • Pro držitele doložky IR(A) 15 hod celkem (z toho minimálně 5 hod na komplexním letounu). Komplexním letounem se rozumí letoun certifikovaný pro přepravu alespoň čtyř osob, který má stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek. Může jím být i letadlo vícemotorové.
  • Délka výcviku se odvíjí od schopností žáka a jeho časových možností. Průměrná délka výcviku je 2–3 měsíce.
  • Před závěrečnou zkouškou dovednosti s pověřeným examinátorem musí mít žadatel nalétáno:
  • 200 hodin jako pilot letounů
  • 100 hodin jako velitel (PIC)
  • Navigační let o celkové vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM) s přistáním a plným zastavením na dvou odlišných letištích, jiných než letiště odletu
  • 5 hodin letů v noci (VFR NOC)

Cena výcviku

Cena výcviku se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku (cena za letoun a instruktora).

Porovnáváte ceny s ostatními leteckými školami?
Víte, že součástí naší ceny je:

Typová cena kurzu

Po výcviku IR(A)


Cena

82 750 Kč

se skládá z

letounů Cessna 150/152 (3 880 Kč × 10 h), Cessna 172-RG (5 940 Kč × 5 h), kurzovného (7500 Kč) a instruktora (450 Kč × 15 h)

Bez výcviku IR(A)


Cena

131 050 Kč

se skládá z

letounů Cessna 150/152 (3 880 Kč × 20 h), Cessna 172-RG (5 940 Kč × 5 h), kurzovného (12 500 Kč) a instruktora (450 Kč × 25 h)

Vstupní požadavky

Kdo vás bude učit létat?

Letadla pro výcvikové lety

Zajímá vás létání, chcete se zúčastnit kurzu Výcvik obchodního pilota letounů CPL(A)? Kontaktujte nás